İŞVEREN
ÜYE GİRİŞİ
ÜYE OL
KURSLAR
Liderlik / Koçluk Eğitim

İnovasyon Eğitimi

İSG Eğitim Hizmetleri

Özsaygı Eğitim

Takım Olabilmek

5S Eğitimi

Farkındalık Eğitim

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

MEB Onaylı Eğiticinin Eğitimi Kursu

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

B Sınıfı Yükselme Eğitimleri

MEB Onaylı Yüksekte Çalışma Eğitimi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hemşireliği Eğitimi

MEB Onaylı Mesleki Eğitim

Temel İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi

Yangın Eğitimi

ADR / SRC 5 Temel Eğitimi

ISO 9001 KYS İç Tetkik Eğitimi

ISO 9001 KYS Dokümantasyon Eğitimi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Etkin Zaman Yönetimi Eğitimi

Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

NLP (Duyu Dil Programlaması)

MEB Onaylı Yüksekte Çalışma Eğitimi
banner

MEB Onaylı Yüksekte Çalışma Eğitimi

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Yüksekte, güvenli bir şekilde çalışabilmesini sağlayacak bilgi ve becerileri edinerek, acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilen, uygulayan ve bu işlemleri yapabilen bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;
1. Petrol Rafinerileri,
2. Doğalgaz Tesisleri,
3. Petrokimya Endüstrisi,
4. İnşaat Sektörü,
5. Enerji Nakil Hatları
6. Yüksek Binalar,
7. Rüzgâr Türbinleri,
8. Silolar
9. Hidro-elektrik santralleri,
10.Macera ve Eğlence Parkları , vb. işyerlerinde çalışabilirler
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi ve en az IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi olan, alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında, gerektiğinde, en az IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesine sahip olan İnşaat Mühendisi, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Yüksekte çalışma ve tehlikeler
2. Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
3. Düşüş durdurucu sistemler
4. Düşme faktörü ve şok emici bağlar
5. Düğümler
6. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
7. Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
8. Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
9. Yükselticiler
10.Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
11.Yasal iş güvenliği kural ve standartları
12.Risk değerlendirmesi
13.Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
14.Kişisel koruyucu donanım kullanımı
15.Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
16.Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
17.Genel uygulamalar
18.İstasyon kurulumu ve basit istasyonlar
19.İple iniş uygulamaları
20.Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
21.Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
22.Geçici sabit hat kurulması
23.Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi
Konularında bilgi ve beceri sahibi olur.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyukullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
1.Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
İletişim
40/8
2.Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama
40/8
3.Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek
Girişimci Fikirler Üretme
40/8
4.Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak
Girişimci Fikri Geliştirme
40/8
5.İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
İş Kurma ve Geliştirme
40/16
6.İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
40/24
7.Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
Çevre Koruma
40/8
8.Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek
Problem Çözme
40/8
MODÜL VE İÇERİKLERİ
• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.
• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.
• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.
• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER
MODÜLLER
SÜRE
1.İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
40/24
2.Yüksekte çalışma ve kurtarma işlerini yapmak
Yüksekte Çalışma ve Kurtarma
40/16
TOPLAM
80/40
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL :
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları uygulayabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer
1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
İÇERİK :
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları
B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması
C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları
D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler
E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler
F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak hazır bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrenci/Kursiyer’in, modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme, gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.
AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
MODÜL : YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA
KODU :
SÜRE : 40/16
ÖN KOŞUL : Bu modülün ön koşulu yoktur.
AÇIKLAMA : Yüksekte çalışan teknisyenlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak bilgi ve becerileri edinmesi ile acil durumlarda uygulayacağı kurtarma yöntemlerini bilmesini sağlamak.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer’in, gerekli ortam sağlandığında sağlık ve güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak yüksekte çalışma yapabilmesini sağlamak.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yüksekte çalışma ve kurtarma eğitimini uygulayabilmek.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini gerçekleştirebilecektir.
İÇERİK :
YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA
1. Yüksekte çalışma
a. Yüksekte çalışma ve tehlikeler
b. Emniyet temel prensipleri ve %100 bağlı olma
c. Düşüş durdurucu sistemler
d. Düşme faktörü ve şok emici bağlar
e. Düğümler
f. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
g. Dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışma
h. Emniyet noktaları ( Ankrajlar )
i. Yükselticiler
j. Emniyetli çalışma pozisyonları ( İşe konumlanma )
k. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
l. Risk değerlendirmesi
m. Toolbox Meeting (Günlük işe başlangıç ve güvenlik değerlendirmesi)
n. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
o. Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
p. Makara kullanımı, mekanik avantaj ve kaldıraç sistemleri
q. Genel uygulamalar
2. Kurtarma
a. İstasyon kurulumu ve basit istasyonlar
b. İple iniş uygulamaları
c. Kurtarıcının kendi güvenliği prensibi
d. Otomatik indiricilerle kaçış ve kurtarma
e. Süspansiyon ( asılı kalma ) travması ve yaralı durum yönetimi
A. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Kullanılan teknik donanım ve ekipmanların çok ve çeşitliliği nedeniyle teknisyenlerin özenli ve dikkatli çalışma yapmalarının zorunlu olması
3. Yüksekte yapılan çalışma ve kurtarmaların, belli bir fiziksel performans istemesi nedeniyle, teknisyenlerin bu özelliklerinin olması.
B. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Eğitim tesisinin donanım ve ekipmanlarının, yüksekte çalışma ve kurtarma modüllerine ve uluslararası standartlara uygun nitelikte olması
2. Eğitim tesisinin yüksekliğinin uluslararası standartlara (IRATA 7m., SPRAT 6,5m.) uygunluğu ve bu kurumlar tarafından eğitim merkezinin onayı/üyeliği.
3. Çalışma ortamının düzenli ve temiz olması
4. Sağlıklı ve güvenlikli ortam
5. Yüksekte çalışma donanım ve ekipmanlarının, uluslararası standartlara göre düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması
6. Mutfak, duş ve tuvaletlerin temiz ve hijyen kurallarına uygunluğu
C. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli, yüksekte çalışma gereksinimi
2. Uzun süreli eğitimlerde yeterli dinlenme süresi
3. Dikkatli ve güvenli çalışma gereksinimi
4. Uygun, güvenli donanım ve ekipman taşıma gereksinimiÇetin Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Kaynakları Dan. Elektronik Hiz. San. ve. Tic. A.Ş.
Tel: 0282 654 22 00 - 01
Fax: 0282 654 22 02
GSM: 0542 654 22 00
E-mail: info@hayatcv.com
ÜYE İŞLEMLERİ
İş İlanları
İş Kategorileri
Üye Girişi
Yeni Üye Kaydı
Şifremi Unuttum
FİRMA İŞLEMLERİ
Yeni İş İlanı Ver
CV Bankası
Ürün ve Hizmet Siparişi
Firma Girişi
Yeni Firma Kaydı
Şifremi Unuttum
KURUMSAL
Hayat CV
Hakkımızda
Hizmetler
İletişim
SÖZLEŞMELER
Kullanım Şartları
İade, İptal Bilgileri
Gizlilik Koşulları
Üyelik Koşulları
Çetin Akademi A.Ş. Türkiye İş Kurumu’nun 05.06.2015 tarih ve 757 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Şikayetleriniz için, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Başvurabilirsiniz.
İş Kurumu Tel: 0282 260 20 26
hayatcv.com © 2015 Tüm hakları saklıdır.
Çetin Akademi A.Ş. hizmetidir.